Indkaldelse til generalforsamling 2022

Indkaldelse til generalforsamling 2022

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af dagorden

3. Valg af stemmetællere

4. Formanden aflægger beretning

5. Regnskab for 2021

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - Jens Frederiksen - modtager genvalg - Karen Berg - modtager genvalg - Merethe Nystrup - modtager genvalg 

8. Valg af suppleant

9. Valg af revisor

10. Evt. 

 

Generalforsamlingen afholdes efter gældende coronaregler.

På bestyrelsens vegne
Jens Frederiksen

Rul til toppen